Projecten

Het Aluminium Centrum onderkent het grote belang om in collectief verband kennis te ontwikkelen en te dissemineren. Dit wordt veelal projectmatig opgezet waarbij wordt samengewerkt met de achterban, kennisinstellingen en derden zowel nationaal als internationaal. Het Aluminium Centrum kan hierbij het initiatief nemen, de coördinatie voeren, geheel of gedeeltelijk de operationele uitvoering verzorgen of als deelnemer participeren. Momenteel zijn meerdere projecten in uitvoering en enkele projecten onlangs afgerond.

Ducrinal ©
(project afgerond)
Een stap vooruit! Dat doet u met het nieuwe project Ducrinal. Ducrinal staat voor Duurzaam en Creatief Innoveren met Aluminium. Tegenwoordig is een technologisch perfect product niet meer voldoende. Het oog wil ook wat. Met dit, door provincie Utrecht gesubsidieerde, project laten we de maakindustrie zien welke creatieve mogelijkheden er zijn met aluminium. Wilt u met uw bedrijf op een meer creatieve manier een product(lijn) ontwikkelen of aanpassen, of kunt u met uw expertise andere bedrijven hiermee helpen, dan is het project Ducrinal iets voor u! (Lees meer)

Innoveren met Inno-VAL
(project afgerond)
Heeft u een goed idee voor een innovatieproject in uw bedrijf, maar mist u net dat steuntje in de rug, dan is het voor u wellicht interessant om mee te doen met de Innovatie Prestatie Contract–regeling (IPC). Het Aluminium Centrum maakt gebruik van deze regeling van SenterNovem om verschillende innovatieprojecten bij haar achterban te initiëren. Heeft u balangstelling, neem dan gerust contact met het Aluminium Centrum op. (Lees meer...)

Bikefactory
De Bikefactory is ontwikkeld om zoveel mogelijk jongeren in de leeftijdscategorie 10 tot 15 jaar te bereiken en enthousiast te maken voor techniek. Kinderen kunnen hun technische skills beproeven op een BMW-hindernisbaan met een lengte van zo'n 100 meter. Deze mobiele baan bevindt zich in een decor van aluminium trussen en kan op elke locatie in een paar uur opgebouwd worden. Lichteffecten, rook en muziek zorgen voor een spectaculaire uitstraling.

Fire Design: Een researchprogramma in samenwerking met TNO-bouw
De afgelopen jaren hebben een duidelijke toename te zien gegeven van constructieve toepassingen van aluminium in de bouw en in de civiele techniek.
Diverse activiteiten hebben ertoe geleid, dat de bekendheid over de constructieve mogelijkheden/voordelen van aluminium het afgelopen decennium enorm is toegenomen met als gevolg de  toename van het aantal toepassingen in dragende constructies. (Lees meer...)

IC-Alu (project afgerond)
IC-Alu staat voor Innovatie, Communicatie en Aluminium. De doelstelling van dit project was bedrijven (in de provincie Utrecht) te ondersteunen bij de concretisering van innovaties. Bij deze trajecten speelde ook de communicatie over deze technische vernieuwing een belangrijke rol. Het project is inmiddels afgerond.

VML
 (project afgerond)
Bij de introductie van de Airbus 380 is ruimschoots aandacht besteed in de media aan het feit dat rompdelen van dit innovatieve vliegtuig worden gemaakt van Glare, een laminaat van aluminium en vezelversterkte kunststof. Materialen als Glare vallen in de groep Vezel-Metaal-Laminaten (VML). (Lees meer...)

KAT (project afgerond)
Met de uitvoering van het project KAT in het kader van het Euregio Scheldemonde programma willen we inspelen op de dringende opleidingsbehoefte bij bedrijven uit de aluminiumsector in de regio’s West- en Oost Vlaanderen en Zeeland door wederzijdse kennis- en ervaringsoverdracht en gezamenlijke ontwikkeling van innovatieve, korte specifieke opleidingen. Hiervoor werken volgende partners samen: Syntra West, Syntra Midden Vlaanderen, Roc Westerschelde, KaHo Sint Lieven, VIZO, Aluminium Center Vlaanderen en Aluminium Centrum Nederland.
(Lees meer...)

aluMATTER (project afgerond)
aluMATTER is gratis technische informatie over aluminium en is toegankelijk via het internet. Met als doel stimulatie van innovatie en van interactieve e-learning tools. (Lees meer...)

Alu-Inno (project afgerond)
In het kader van het 'Innovatieve Acties Utrecht' programma is, vanuit de Europese Unie, een subsidie verstrekt aan het project Alu-Inno.
Het  Aluminium Centrum heeft het initiatief hiertoe genomen omdat de, binnen de provincie beschikbare, kennis op het gebied van aluminium grote kansen biedt aan het Utrechtse bedrijfsleven. (Lees meer...)

Projectrapport Vezel Aluminium Laminaten