Contributie

Deelnemers en begunstigers kunnen zich via deze website aanmelden of direct contact opnemen met het secretariaat.

Onder deelnemers worden bedrijven verstaan, die aluminium produceren, verwerken, bewerken, recyclen of verhandelen.

Begunstigers zijn bedrijven of rechtspersonen die niet actief zijn op bovengenoemde gebieden, en het Aluminium Centrum geldelijk willen steunen.

Op basis van het aantal werkzame personen bij een deelnemer wordt een gestaffelde contributie geheven.
Voor deelnemers die lid zijn van Koninklijke Metaalunie wordt een korting toegepast.

Contributie-overzicht deelnemers Aluminium Centrum jaar 2018:

Aantal werkzame personen, incl. ondernemer Bijdrage

Bijdrage met korting 

 Tot  2 personen €      515        €      415
 3 t/m 10 personen €   1.030        €      825
 11 t/m 25 personen €   1.545        €   1.235
 26 t/m 50 personen €   2.060        €   1.650
 51 t/m 100 personen €   2.575        €   2.060
 101 t/m 250 personen €   5.150        €   4.120
 > 250 personen € 10.000 

Bij toetreding later in het jaar wordt de contributie naar verhouding berekend. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.


De financiële bijdrage voor een begunstiger zal in onderling overleg worden vastgesteld.