Collectieve invoering NEN-EN 1090 voor aluminium verwerkende bedrijven

PKM, het adviesbureau voor metaal- en technische bedrijven, is eind 2013 begonnen met het organiseren van workshops, speciaal voor kleine constructiebedrijven en zelfstandigen, om een collectieve invoering mogelijk te maken van de NEN-EN 1090.

 

Voor bedrijven die aluminium constructies maken en onder de CE regelgeving vallen voor stalen en aluminium constructiedelen, heeft PKM een aangepast standaard FPC (handboek) ontwikkeld.
Aluminium producten moeten - net als de stalen constructie-onderdelen - per 1 juli 2014 voldoen aan de NEN-EN 1090. Met het ontwikkelen van een standaard FPC voor aluminium verwerkende bedrijven, is de mogelijkheid ontstaan om ook voor deze categorie bedrijven collectieve workshops te organiseren.
PKM organiseert deze landelijke ‘Aluminium Special’ workshops, speciaal voor het Micro MKB, waarin de collectieve invoering aan de hand van het standaard handboek wordt uitgewerkt.
De workshops bestaan uit 5 middagen. De eerste middag is 10 maart 2014 te Nieuwegein; binnenkort zullen de volgende data en locaties bekend worden gemaakt.

PKM heeft gekozen voor een standaard handboek EXC2, waarbij de verwerking van aluminium in materiaalgroepen 21 en 22 centraal staat. Voor deze materialen is zelfkwalificatie van lasmethoden mogelijk. Hoe voor andere materialen een lasmethodekwalificatie moet worden behaald, staat wel in het FPC, maar moet op individuele basis worden gekwalificeerd.

Onder de bedrijven heerst de opvatting dat het voldoen aan de eisen uit de NEN-EN 1090 duizenden euro’s kost. In praktijk blijkt juist bij MKB-bedrijven dat door een collectieve aanpak van de invoering, aanzienlijk op de kosten kan worden gespaard en dat de bedrijven op tijd gereed zijn voor de officiële certificering vr 1 juli 2014.

Deelnemende bedrijven betalen € 1.440,- (na aftrek van € 550,- OOM subsidie o.b.v. de OB regeling). Extra deelnemers betalen € 550,-. Zij kunnen een beroep doen op een Medewerkersaftrek van € 450,- op basis van hun Persoonlijke Trainings Toelage en betalen dus netto € 100,-.

Voor grotere bedrijven heeft PKM voor een modulaire aanpak gekozen, waarbij de EXC en de mogelijkheden van het bedrijf worden meegewogen en tegen relatief lage kosten worden ingevoerd.

Belangstellenden voor het Micro MKB FPC kunnen terecht op de speciale website nen1090.nl of www.pkm.nl, waar u zich ook direct online kunt aanmelden.
Meer informatie kunt u krijgen bij PKM, telefoon (030) 605 33 36 of via info@pkm.nl.