Nieuw bestuur Aluminium Centrum

Nadat gedurende de opstartperiode van het Aluminium Centrum een tijdelijk bestuur, bestaande uit de heren Jaarsma, Schoenmakers en Kousbroek, heeft gefunctioneerd zal met ingang van 1 januari 2015 een definitief bestuur aantreden.
We hebben de volgende heren bereid gevonden om zitting in het bestuur te nemen:

Albert J. Hogewoning
Technisch directeur
Bayards Aluminium Constructies BV te Nieuw-Lekkerland

Serge van der Goes
Directeur
Gové BV te Nootdorp

Jan Melis
Directeur
Melis Metaalgieterijen BV te Tilburg

Met dank aan de heren Jaarsma en Schoenmakers feliciteren we de heren met hun benoeming en hopen dat met de benoeming van een definitief bestuur het Aluminium Centrum haar basis verder heeft versterkt.