De Koepelorganisatie

Meer dan alleen kennis

Het Aluminium Centrum is een koepelorganisatie voor de aluminium producerende, verwerkende en toepassende industrie en fungeert als kennis- en informatiecentrum. De organisatie heeft tot doel het bevorderen van de toepassing van aluminium in Nederland. Door middel van kennisoverdracht, promotie en onderzoek streeft het Aluminium Centrum naar een toename van het aluminiumgebruik en een versterking van de positie van aluminium in de sectoren bouw, transport, verpakkingen en overige industriƫle en consumententoepassingen.

Meer dan alleen kennis

De activiteiten van het Aluminium Centrum leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van de aluminiumbranche als geheel en richten zich op stimulering en ondersteuning van individuele bedrijven bij innovaties. Door nauw contact met de aluminiumindustrie en derden kan het Aluminium Centrum haar activiteiten afstemmen op de ontwikkelingen in de markt. Het Aluminium Centrum biedt tevens een optimale facilitering aan haar achterban en derden om aluminium gelieerde producten en diensten te presenteren, zowel in de zakelijke sfeer als voor het onderwijs en consumenten.

Historie

De Stichting Aluminium Centrum is opgericht in 1985. Nadat het Aluminium Centrum in Houten in januari 2013 failliet is gegaan is per 18 juli 2013 een nieuw Aluminium Centrum opgericht, nu werkend onder Koninklijke Metaalunie in Nieuwegein.

Marktgerichte activiteiten

Het Aluminium Centrum volgt de bewegingen in de markt op de voet en geeft mede richting hieraan. Zij onderhoud intensief contact met de Nederlandse en Europese aluminiumindustrie, instellingen en andere (Europese) zusterorganisaties. In Nederland is een grote behoefte aan informatie over aluminium. Op basis van kennisoverdracht, promotie en onderzoek organiseert het Aluminium Centrum een scala aan activiteiten om de markt en haar achterban te informeren. Daarnaast faciliteert het centrum activiteiten voor achterban en derden.

Voor wie?

Het Aluminium Centrum fungeert als kennis- en informatiecentrum. Heeft u vragen op het gebied van het ontwerpen in aluminium, het be- en verwerken van aluminium, de recycling van aluminium of elke andere vraag over aluminium kunt u deze aan ons voorleggen. Ook kunt u ons benaderen als u partners zoekt voor een bepaalde productontwikkeling of productinnovatie maar ook als u een quick scan wilt laten uitvoeren of u nog up-to-date bent met de door u toegepaste technologie. We stellen onze informatie en expertise graag beschikbaar.

Is aluminium direct of indirect belangrijk voor uw corebusiness? Ja!

Wordt dan lid van het Aluminium Centrum. Gezamenlijk staan we sterker en het Aluminium Centrum biedt meerwaarde voor uw bedrijfsvoering.

*Het Aluminium Centrum heeft als stichting begunstigers. In haar communicatie spreekt zij echt van leden en lidmaatschap.