Contributie

Deelnemers en begunstigers kunnen zich via deze website aanmelden of direct contact opnemen met het secretariaat. Onder deelnemers worden bedrijven verstaan, die aluminium produceren, verwerken, bewerken, recyclen of verhandelen. Begunstigers zijn bedrijven of rechtspersonen die niet actief zijn op bovengenoemde gebieden, en het Aluminium Centrum geldelijk willen steunen.

Op basis van het aantal werkzame personen bij een deelnemer wordt een gestaffelde contributie geheven.
Voor deelnemers die lid zijn van Koninklijke Metaalunie wordt een korting toegepast.

Contributie-overzicht deelnemers Aluminium Centrum jaar 2019:

Aantal werkzame personen, incl. ondernemer BijdrageBijdrage met korting
Tot 2 personen€ 515€ 415
3 t/m 10 personen€ 1.030€ 825
11 t/m 25 personen€ 1.545€ 1.235
26 t/m 50 personen€ 2.060€ 1.650
51 t/m 100 personen€ 2.575€ 2.060
101 t/m 250 personen€ 5.150€ 4.120
> 250 personen€ 10.000


Bij toetreding later in het jaar wordt de contributie naar verhouding berekend. Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% BTW.

De financiële bijdrage voor een begunstiger zal in onderling overleg worden vastgesteld.