Duurzaamheidsaspecten van Aluminium

Introductie: Duurzaamheidsaspecten van Aluminium

Duurzaamheid is naast speerpunt voor M2i en de aluminiumsector ook van groot belang voor nagenoeg alle marktsegmenten. Om te voorkomen dat duurzaamheid als een soort containerbegrip in vaagheid verzand wordt met dit project beoogt om eenduidig en transparant duurzaamheidsaspecten en - kengetallen van aluminium te inventariseren en toegankelijk en begrijpbaar te communiceren naar bedrijven en hun klanten. IVAM in Amsterdam, wereldwijd gerespecteerd als onafhankelijk wetenschappelijk instituut op het gebied van duurzaamheid, heeft deze inventarisatie uitgevoerd.

IVAM heeft naast het eindrapport, dat ook al goed leesbaar is voor niet-duurzaamheidsexperts, een samenvatting als publieksversie voor de leek opgesteld met een omvang van 4 pagina’s. Met dit eindrapport en de samenvattende publieksversie kunnen medewerkers, klanten en overige derden die niet over LCA kennis beschikken over deze materie worden geïnformeerd. De samenvattende publieksversie is door IVAM ook in het Engels vertaald.
Met veel genoegen bieden wij u deze rapporten aan. U kunt ze downloaden en verder verspreiden.

Innovatieprogramma M2i

Het Aluminium Centrum is in samenwerking met M2i een kennistransfer programma gestart om recent ontwikkelde kennis met betrekking tot aluminium te communiceren naar de markt. Met dit programma beoogt het Aluminium Centrum deze kennis, veelal in samenwerking met andere kennisinstellingen, te valoriseren voor de achterban en de markt. Het sluit aan bij de doelstelling van M2i met deze kennis meerwaarde te creëren voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dit project is naast enkele andere projecten onderdeel van dit programma.
M2i is een innovatieprogramma dat nieuwe materialen ontwikkelt en toepast in de sectoren transport, energie, consumentenproducten, professionele producten, civiele industrie en materiaalproductie. M2i doet onderzoek naar nieuwe materialen en stelt deze kennis ter beschikking aan het MKB. M2i helpt MKB bedrijven met het oplossen van materiaalproblemen en het beantwoorden van vragen hierover.

Uw aluminium product voorzien van een carbon footprint?

Wilt u ook uw aluminium product van een carbon footprint voorzien (als bijlage bij het rapport)? Of wilt u meer informatie over de mogelijkheden en condities? Neem dan contact op met Jeroen van Dorp via dorp@aluminiumcentrum.nl of telefonisch via 030 - 605 33 44.

Colofon:

Het project ‘Duurzaamheidsaspecten van aluminium’ is uitgevoerd door IVAM, in opdracht van het Aluminium Centrum. Het project is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van M2i (Material Innovation Institute) en door de participatie van de volgende bedrijven:
E-Max
Kalzip®
Nedal Aluminium BV
ODS BV
Oskomera
Roba Metals BV
Verosol
Eindrapport duurzaamheid Aluminium

Eindrapport duurzaamheid Aluminium

Brochure duurzaamheid Aluminium NL

Brochure duurzaamheid Aluminium NL

Brochure duurzaamheid Aluminium ENG

Brochure duurzaamheid Aluminium ENG