Standaardisatie aluminiumprofielen voor licht gewicht constructies

Momenteel wordt bij constructieve toepassingen vaak gekozen voor de toepassing van stalen standaardprofielen. De markt is gewend hiermee te werken en wordt hierbij door de toeleverende industrie optimaal bediend en ondersteund. Het gebruik van stalen standaardprofielen kent naast deze voordelen ook enkele nadelen zoals de lage ‘intelligentiegraad’ van de profielen, het benodigde onderhoud en in enkele specifieke situaties het relatief hoge gewicht. De markt zal met name als complexiteit en/of gewichtsreductie aan de orde is vaak overwegen aluminiumprofielen toe te passen. Maar aluminiumprofielen zijn niet gestandaardiseerd en lastiger vanuit voorraad te betrekken.
Het Aluminium Centrum en enkele marktpartijen hebben deze situatie onderkend en hebben het initiatief genomen om te verkennen of het mogelijk en zinvol is vanuit de aanbodzijde een zekere profiel standaardisatie te ontwikkelen.

Het is evident dat de voordelen van aluminium niet alleen het beperkte onderhoud, de lange levensduur en het lage gewicht betreffen maar ook de potentie om enige ‘intelligentie’ aan deze standaard toe te voegen. Deze intelligentie bestaat uit specifieke ontwerpdetails die in het profiel zijn opgenomen die de gebruiker in veel situaties een grote meerwaarde biedt maar die, als de gebruiker deze niet toepast, geen beperkingen impliceert. Deze specifieke ‘intelligente’ details betreffen voorzieningen die de montage vereenvoudigen en flexibiliseren zoals sleufgaten in lengterichting voor T- en hoekaansluitingen. Deze voorzieningen maken hoogwaardige ‘geboute’ verbindingen mogelijk.

Het ‘droomscenario’ van elke constructeur dat de voordelen van aluminium en de aluminium extrusie technologie kan worden benut door toepassing van een gestandaardiseerde aluminium profielen reeks die wordt beleverd op een wijze die de sector vanuit de stalen profielen markt kent, is met deze verkenning een stap naderbij gekomen.

Focus

De staalsector kent een zeer grote variëteit in stalen profielen zowel qua vorm als qua afmetingen. Het is onhaalbaar maar ook niet wenselijk dit totale programma in een aluminium uitvoering in de markt te introduceren. De verwachting is dat de markt een introductie van aluminium standaardprofielen met relatief kleine afmetingen eerder accepteert omdat deze toepassing breder inzetbaar is en laagdrempeliger kan worden toegepast. De afbreukrisico’s voor zowel de producent van de profielen, als de voorraadhouder en de gebruiker zijn lager. Daarom is gekozen voor een aluminiumprofielen reeks die kan worden ingezet voor de huidige toepassing van staalprofielen met een hoogte van 100 tot 300 mm.

Qua profielvorm is gekozen voor kokerprofielen in combinatie met bijpassende I-profielen omdat hiermee een groot deel van de beoogde toepassingen kan worden gedekt.

Vervolg:

De vermelde aluminium standaardprofielen met bijbehorende verbindingsprofielen zijn niet concreet gefabriceerd. De participerende partijen (zie colofon) zullen onder eigen verantwoordelijkheid beslissen of en zo ja onder welke condities deze verkenning zal worden vermarkt.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het rapport dat via onderstaande button als PDF kan worden gedownload.

Colofon: Het project ‘Standaardisatie aluminiumprofielen voor licht gewicht constructies’ is uitgevoerd door het Aluminium Centrum en door Prof .ir F. Soetens en ir. B.W.E.M. van Hove verbonden aan de faculteit aluminium constructies aan de technische universiteit van Eindhoven. Het project is mede mogelijk gemaakt door de financiële steun van Materials innovation institute (M2i) en door de participatie van de volgende bedrijven: Sublean Nederland B.V, Comhan Holland B.V., Dakontwikkeling Nederland B.V., ODS B.V. en SAPA Profiles NL B.V.M2i is een innovatieprogramma dat nieuwe materialen ontwikkelt en toepast in de sectoren transport, energie, consumentenproducten, professionele producten, civiele industrie en materiaalproductie. M2i doet onderzoek naar nieuwe materialen en stelt deze kennis ter beschikking aan het MKB. M2i helpt MKB bedrijven met het oplossen van materiaalproblemen en het beantwoorden van vragen hierover.