Voordelen lidmaatschap

Aanmelden

Voordelen op korte termijn

Doorverwijzing van potentiële klanten naar uw bedrijf en uw specifieke producten- en dienstenpakket
Vermelding van uw bedrijf op onze website
Het gratis ontvangen van de digitale nieuwsbrief Aluminium Actueel
Vermelding van uw bedrijf op vakbeurzen, thema-exposities en overige externe activiteiten waarin het Aluminium Centrum participeert
Recht tot gebruik van het Aluminium Centrum logo
Preferente positie bij deelname aan onze activiteiten onder andere als spreker op themadagen, deelname aan collectieve presentaties op vakbeurzen en deelname aan collectieve research projecten
Participatie in een netwerk van bedrijven dat wordt gekenmerkt door een sterk en innovatief imago

Voordelen op langere termijn

Een goed en sterk imago van het materiaal aluminium biedt meerwaarde aan en voor uw business
Op scholen is meer kennis en vaardigheid op het gebied van de aluminiumtechnologie. Schoolverlaters zijn daardoor beter geschoold en toegerust voor uw activiteiten
De aluminiumindustrie levert een bijdrage aan een duurzame samenleving. Dit wordt door de overheid en derden onderkend. Uw bedrijf participeert hierin


Lid worden

Wilt u net als vele anderen het algemeen belang van de aluminiumindustrie ondersteunen en gebruik maken van onze diensten, dan kunt u lid worden van het Aluminium
Centrum. Indien u onderstaand formulier invult, neemt één van de medewerkers van het Aluminium Centrum zo snel mogelijk contact met u op voor meer informatie.

Het Aluminium Centrum fungeert als kennis- en informatiecentrum met als doel de toepassing van aluminium te bevorderen. De activiteiten zijn gericht op promotie, vraagontwikkeling, kennisoverdracht en collectieve research. Kenmerkend voor bedrijven die aangesloten zijn bij het Aluminium Centrum is het feit dat aluminium direct of indirect van belang is voor hun core-business en dat het lidmaatschap meerwaarde biedt.

*Het Aluminium Centrum heeft als stichting deelnemers en begunstigers. In haar communicatie spreekt zij echter van leden en lidmaatschap.

Privacy Verklaring

Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons bij het invullen van dit formulier verstrekt zullen verwerken op de manier die wij in onze privacy verklaring hebben omschreven.

Wij verwijzen u graag naar onze Privacy Verklaring voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft.